Backup FTP tar smidigt backup på dina FTP-platser. Programmet kan sättas upp tillsammans med Windows Shemaläggare så att det automatiskt startar och tar backups av dina FTP-platser.

Ta backup på dina FTP-platser

Hemsida: Backup FTP

Liknande inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *