Med CFDButton så kan du förbättra Windows Spara/Öppna Dialog som du kan få upp i flera av dina Windows-program. Du kan bland annat lägga till flera “filters” så du kan välja tex *.htm istället för bara *.txt och *.* osv.
Du kan även lägga till flera sökvägar till de kataloger du använder ofta så du slipper “browsa” dig runt i filsystemet till rätt katalog.

CFDButton - Förbättra \"Spara Som...\" och \"�ppna\" Dialogen

Hemsida: CFDButton

Liknande inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *