När hårddiskens utrymme tagit slut så händer det att man undrar vad det är som tar så mycket plats. Folder Size är ett program som lägger till en extra kolumn i Utforskaren. I denna kolumn så ser du hur mycket utrymme varje katalog tar.

Här kan du ladda hem Folder Size.

Folder Size - Visar Katalogernas Storlek I Utforskaren

Hemsida: Folder Size

Liknande inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *