Det är ofta man stöter på PDF-filer och det är inte alltid man vill ha Acrobat Reader installerat.
Foxit Reader är ett mycket mindre program än Acrobat Reader men klarar utmärkt av att läsa alla PDF-filer.
Foxit Reader tar till skillnad mot Acrobat Reader bara 1 Mb och kräver ingen installation.

Foxit Reader

Hemsida: Foxit Reader

Liknande inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *