Free Download Manager är ett program som hjälper dig att sköta dina nedladdningar. Programmet kan snabba upp nedladdningen genom att dela upp filen i flera delar och ladda ner dom delarna samtidigt. Free Download Manager kan även återuppta avbrutna nedladdningar. Det kan ladda ner från flera olika protokoll, däribland HTTP, HTTPS, FTP och Bittorrent.

Free Download Manager

Hemsida: Free Download Manager

Liknande inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *