Med Hamachi kan man skapa privata nätverk med datorer kopplade till internet. Nätverket fungerar precis som om det skulle sitta en nätverkskabel mellan datorerna.

Windows fildelning, spel med enbart nätverksstöd med mera fungerar utan problem.

Hamachi - Nätverk över Internet

Hemsida: Hamachi

Liknande inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *