Med Juice så sköter du enkelt dina Podcast-nedladdningar. Programmet är en så kallad Podcast-receiver som innehåller väldigt många Podcast-XML-feeds men du kan även lägga till egna.
När du klickat en feed så kan du själv välja vilka Podcast-episoder du vill ladda ner. Du kan till och med ställa in schemalagd-nedladdning så att dina Podcasts finns tillgängliga när du tänkt lyssna på dom. Juice finns på flera språk, däribland Svenska.
Programmet finns för Windows, Linux och Mac och installationsfilen tar cirka 6.5 MB.

Webbsida: Juice – Ladda Ner Podcasts Enkelt

Liknande inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *