Launchy är ett program som kan ersätta din startmeny helt.
Launchy indexerar dina genvägar och du startar enkelt ett program genom att tex trycka: ALT + SPACE och sedan skriva Ex: “Photos” och trycka ENTER. Därefter startas Photoshop.

Hemsida: Launchy

Screenshot 1
Launchy

Hemsida: Launchy

Liknande inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *