Med Microsoft Virtual PC 2007 så kan du köra flera operativsystem samtidigt. Om du till exempel har Windows Vista så kan du installera Windows XP i din virtuella PC.
Detta kan tex vara bra om man inte får vissa program att fungera som dom ska i Vista eller om man helt enkelt vill prova på tex Linux utan att partitionera hårddisken.

Microsoft Virtual PC 2007

Hemsida: Microsoft Virtual PC 2007

Liknande inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *