Simple Search-Replace är ett program du kan använda för att ersätta text i filer. Det kan ersätta text i flera filer samtidigt även om de ligger i underkataloger. Du väljer själv vilka filtyper du vill att programmet ska jobba med. Och du kan även välja vilka filer du vill utesluta.

Hemsida: Simple Search-Replace

Liknande inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *