Simpe Static IP är ett program för att enkelt sätta en statisk IP, sedan kan man snabbt och enkelt ta bort den statiska adressen igen.

Hemsida: Simple Static IP

Liknande inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *