Simply Slideshow är ett gratis och enkelt program att använda till bildvisning. Man kan bland annat välja om man vill visa bilderna i fullskärm eller inte, slumpa fram bilder och även välja om de slumpade bilderna ska visas fler gånger än en.
Installationsfilen tar cirka 1 MB.

Websida: Simply Slideshow

Liknande inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *