Med PasteAsFile så kan du direkt spara ner det du har i klippbordet till en fil. Det fungerar både med text och bilder i formaten: jpg, pcx, png, bmp, tga, gif och tif. Text kan sparas i formaten: TXT och RTF.
Zip-filen med hela programmet tar cirka 2,5 MB.

Liknande inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *