Thoosje Quick XP Optimizer är ett program som kan snabba upp Windows XP. Programmet förbättrar laddningstiden då Windows startar, snabbar upp bläddringen av filer i Utforskaren och det snabbar även upp det övriga systemet.

Thoosje Quick XP Optimizer

Hemsida: Thoosje Quick XP Optimizer

Liknande inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *