Translate.Net är ett program som använder sig av många populära översättnings-tjänster på nätet och kan därför översätta ord och meningar från och till massor av olika språk. Translate.Net är släppt som Open-Source.

Translate.Net - Översätter ord och meningar från och till flera olika språk

Translate.Net - Översätter ord och meningar från och till flera olika språk

Hemsida: Translate.Net

Liknande inlägg:

One Response to Translate.Net – Översätter Ord Och Meningar Till Flera Olika Språk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *