Med Visual Subst så kan du skapa nya virtuella enheter som är kopplade till olika kataloger på din hårddisk. Detta kan vara bra om du tex använder vissa kataloger ofta och vill ha ett smidigt sätt att ta dig till dom.
Visual Subst installationsfil är mindre än 100kb stor, så det går fort att ladda hem.

Visual Subst - Skapa Virtuella enheter

Hemsida: Visual Subst

Liknande inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *