Greenshot – Program För Att Enkelt Ta Screenshots

greenshot screenshot gratis

Greenshot är ett program där du enkelt kan ta screenshots av din skärm eller delar av din skärm och spara ner bilden i flera olika format. Du kan även lägga till text och mönster på bilden. Sorleken på installationsfilen är 1,7 MB. Programmet är släppt som Open Source och gratis-versionen finns enbart för Windows. Greenshot