Yellow Dog Linux För Playstation3 / PS3

Yellow Dog Linux är en Linux Distribution som för tillfället är den enklaste att installera och köra på Playstation3/PS3. Det mesta fungerar direkt efter installation inkl. trådlösa nätverkskortet som kan vara problematiskt att få igång på andra Linux distributioner.

yellow-dog-linux-for-ps3

Hemsida: Yellow Dog Linux