WAMPServer – Webbserver För Windows

wampserver

WAMPServer installerar automatiskt Apache ,PHP , MySQL och PHPMyAdmin på din dator. Det täcker de flestas behov när det gäller att sätta upp en webbserver. WAMPServer är främst tänkt att används av PHP-programmerare för att de ska kunna köra sin kod. Men faktum är att WAMPServer även kan användas som en helt vanlig webbserver. Med … Läs mer

Kryptera och synkronisera dina mappar i Windows

crococrypt mirror katalog kryptering och synkronisering

CrococryptMirror är en ett krypteringsprogram som tillåter användare att kryptera hela mappar. Programmet använder sig inte av vanliga lösenord, utan med CrocoCryptMirror så får man en slags nyckelfil. Det gäller att spara nyckelfilen någonstans där den är i säkert förvar. För med den filen så dekrypterar du din data igen. Anledningen att programmet använder en … Läs mer

VeraCrypt – Kryptera dina filer och håll dom säkra

veracrypt screenshot

VeraCrypt är en vidare utveckling av programmet TrueCrypt som vi tidigare skrivit en artikel om. Utvecklingen av TrueCrypt lades ner i samband med att Microsoft införde BitLocker, Windows eget krypteringssystem. Men efterfrågan efter ett öppet alternativ var tillräckligt stort för VeraCrypt tog som sagt över utvecklingen. VeraCrypt är ett av de mest populära krypteringsprogrammen som … Läs mer