Kategori Emulator

En emulator är hårdvara eller mjukvara avsett för att efterlikna annan hårdvara eller mjukvara.
Mest vanligt är mjukvara för PC som används för att efterlikna hårdvara.