BRL-CAD – Ett Gratis CAD-Program

BRL CAD gratis CAD program

BRL-CAD är ett gratis CAD-program (computer-aided design) som kan användas för att göra modeller. CAD-Programmet har väldigt många funktioner och finns för de flesta Operativsystem, däribland Windows, BSD, Linux, Mac OS X med flera. Hemsida: BRL-CAD