DBGate – Helt gratis editor för databaser

Dbgate Gratis Databas Editor

DBGate är en helt gratis editor för databaser. Den kan hantera många olika databaser, till exempel ySQL, PostgreSQL, MS SQL, MongoDB, SQLite och med flera.Den kan både importera och exportera i formaten CSV, JSON och Excel. Den är släppt som open source. När du skriver SQL-kommandon så är editorn automatiskt slutförande. På DBGates webbsida så … Läs mer

Gratis Databashanterare för Windows, MacOS och Linux

databashanteraren dbeaver

Har du en databas på din hårddisk och behöver en gratis databashanterare för att kunna redigera den?I såna fall så rekommenderar vi att du spanar in programmet DBeaver. Det kan hantera databaser i flera olika format som till exempel:MySQL, PostgreSQL, DB2, Oracle, MongoDB, Cassandra och Redis. Det finns alla tänkbara funktioner som hjälper dig forma … Läs mer