Gör Om Bilder Och PDF Till Text – FreeOCR.net

Gör Om Bilder Till Text FreeOCR

FreeOCR.net är ett program som kan plocka ut text från bilder och skapa ett text-dokument av texten. Programmet fungerar även med PDF-filer och för flera olika språk, även Svenska. Installationsfilen tar cirka 160 KB och programmet fungerar under de flesta Windows-versioner. Hemsida: Gör Om Bilder Till Text – FreeOCR.net