WAMPServer – Webbserver För Windows

wampserver

WAMPServer installerar automatiskt Apache ,PHP , MySQL och PHPMyAdmin på din dator. Det täcker de flestas behov när det gäller att sätta upp en webbserver. WAMPServer är främst tänkt att används av PHP-programmerare för att de ska kunna köra sin kod. Men faktum är att WAMPServer även kan användas som en helt vanlig webbserver. Med … Läs mer